Privacy beleid

Wendy de FotoGraaf, gevestigd aan Meerheide 100K, 5521 DX Eersel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.wdfg.nl

Meerheide 100K, 5521 DX Eersel

+31 (0)6 21562487

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ik verwerk je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of doordat je de gegevens zelf aan mij hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Gegevens over jouw activiteiten op mijn website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld jouw een advertentie op Facebook te laten zien als je voor een bepaalde tijd op een bepaalde pagina op mijn website hebt bezocht)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerke

Wendy de FotoGraaf verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van de nieuwsbrief en/of drukwerk
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn werk te kunnen uitvoeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om de te fotograferen producten terug te kunnen sturen en te kunnen fotografie op locatie.
 • Ik volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee ik mijn fotografie diensten kan afstemmen op jouw behoefte.
 • Ik verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wendy de FotoGraaf) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wendy de FotoGraaf bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam worden bewaard zolang 
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw surfgedrag op mijn website worden in door Google voor onbepaalde tijd bewaard maar zijn anoniem om te kunnen zien waar het meeste aanbod ligt om zo de website beter te optimaliseren. Er worden geen IP adressen en persoonsgegevens achterhaald en opgeslagen.
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld jouw een advertentie op Facebook te laten zien als je voor een bepaalde tijd op een bepaalde pagina op mijn website hebt bezocht)
 • Internetbrowser en apparaat type

De gegevens worden bewaard voor correspondentie en facturatie. Neem je langer dan 2 jaar geen fotografie diensten van mij af, dan worden je gegevens gearchiveerd en onherkenbaar gemaakt zodat persoonsgegevens onherleidbaar zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik deel jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik neem de verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrek ik jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doe ik alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Hostingprovider

De gegevens van de ingevoerde offerte formulieren worden opgeslagen in de database van mijn hostingprovider hosted.nl. Om te zorgen dat er bij storingen altijd kan worden achterhaald wat de ingegevoerde gegevens zijn voor het offerte formulier, blijven alle succesvolle submissies maximaal 14 dagen bewaard.

Creaktor

Bewerker van de gegevens in verband met website onderhoud en samenwerkt met mij aan opdrachten.

Boekhoudkantoor Jovijn & Hersbach

Gegevens worden verwerkt door mijn boekhouder in Exact en zijn getoetst conform alle wettelijke AVG voorschriften.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ik gebruik noodzakelijke, functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Ik gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door rechts onderin de website op de oranje tekst "herroepelijke cookies" te klikken en zo in te stellen dat deze geen op enkel bepaalde cookies  opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Het overzicht van de cookies vind door hier te klikken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wendy de FotoGraaf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Wendy de FotoGraaf wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wendy de FotoGraaf neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contact

[email protected]
+31 6 21562487
De Kreijenbeek 71, 5553 BB Valkenswaard

Adres fotostudio

Meerheide 100K, 5521 DX Eersel
Route plannen