Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die ik besteed aan de samenstelling van de website, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op mijn website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van mjn website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken van mij of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder mijn toestemming.

Ik sluit iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van www.wdfg.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Ik ben ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website van www.wdfg.nl is verkregen.

Contact

[email protected]
+31 6 21562487
De Kreijenbeek 71, 5553 BB Valkenswaard

Adres fotostudio

Meerheide 100K, 5521 DX Eersel
Route plannen